Herkauwers: voeding en productie

De eerste levensweken zijn van cruciaal belang voor kalveren en lammeren. Met optimale voeding en zorg tijdens deze periode bent u verzekerd van maximale groei van het jonge dier, zodat het later kan uitgroeien tot een productief dier. Voor koeien en ooien is de geboorte van het jonge dier gelijktijdig de overgang van dracht naar de productie van biest en melk. Een goede omgang met deze transitie is essentieel voor een succesvolle rundvee- en schapenhouderij.

Melkveehouderij

Het opfokken van kalveren speelt een belangrijke rol in de melkveehouderij. Uit studies blijkt dat één gram extra gemiddelde dagelijkse groei vóór het spenen resulteert in een extra productie van 4 liter melk tijdens de eerste lactatie. Ook de omgang met droge koeien is van groot belang. Veel gezondheidsproblemen die tijdens de eerste weken van de lactatie ontstaan, leiden tot een lagere melkproductie. Door optimale voeding en beheer van droge koeien kunt u de productie tijdens de lactatieperiode verbeteren.

Meer informatie over melkveehouderij

Vleesveehouderij

Optimale voeding leidt alleen tot optimale groei als het dier gezond is. Transities zoals het spenen hebben gevolgen voor de gezondheid van vleeskalveren. Een andere uitdaging in de vleesveehouderij is dat dieren van verschillende herkomst vaak door elkaar staan, waardoor de effecten op de gezondheid van vleeskalveren worden versterkt.

Meer informatie over vleesveehouderij

Schapenhouderij

De periode direct vóór het aflammeren en de eerste paar weken na de geboorte van de lammeren zijn cruciaal voor de productiviteit van een schapenhouderij. Voor een optimale start van de melkproductie is het essentieel dat u het energiemetabolisme van de ooi onder controle houdt. Dit zorgt op zijn beurt weer voor een optimale groei en gezondheid van de lammeren.

Meer informatie over schapenhouderij

Vragen over melkveehouderij?

Vraag onze experts

Vragen over vleesveehouderij?

Vraag onze experts

Vragen over schapenhouderij?

Vraag onze experts

Melkveehouderij

Het opfokken van kalveren speelt een belangrijke rol in de melkveehouderij. Uit studies blijkt dat één gram extra gemiddelde dagelijkse groei vóór het spenen resulteert in een extra productie van 4 liter melk tijdens de eerste lactatie. Ook de omgang met droge koeien is van groot belang. Veel gezondheidsproblemen die tijdens de eerste weken van de lactatie ontstaan, leiden tot een lagere melkproductie. Door optimale voeding en beheer van droge koeien kunt u de productie tijdens de lactatieperiode verbeteren.

Meer informatie over melkveehouderij

Vragen over melkveehouderij?

Vraag onze experts

Vleesveehouderij

Optimale voeding leidt alleen tot optimale groei als het dier gezond is. Transities zoals het spenen hebben gevolgen voor de gezondheid van vleeskalveren. Een andere uitdaging in de vleesveehouderij is dat dieren van verschillende herkomst vaak door elkaar staan, waardoor de effecten op de gezondheid van vleeskalveren worden versterkt.

Meer informatie over vleesveehouderij

Omgaan met...

Vragen over vleesveehouderij?

Vraag onze experts

Schapenhouderij

De periode direct vóór het aflammeren en de eerste paar weken na de geboorte van de lammeren zijn cruciaal voor de productiviteit van een schapenhouderij. Voor een optimale start van de melkproductie is het essentieel dat u het energiemetabolisme van de ooi onder controle houdt. Dit zorgt op zijn beurt weer voor een optimale groei en gezondheid van de lammeren.

Meer informatie over schapenhouderij

Vragen over schapenhouderij?

Vraag onze experts

Oplossingen van Farm-O-San