Investeren in de eerste zestig dagen

Melkveehouderij

In de melkveehouderij werd traditioneel veel aandacht besteed aan de voeding en de gezondheid van melkkoeien tijdens de lactatie. De kalveropfok werd eerder gezien als een kostenpost dan een investering. Maar een investering in het goed omgaan met biest en een optimalisatie van de voederschema’s tijdens de eerste zestig levensdagen leidt later tot een hogere melkproductie en een hoger rendement. Hetzelfde geldt voor investeringen in optimale voeding en gezondheidszorg tijdens de droogstand en de periode direct na het afkalven. Verbetering van de gezondheid in deze periode van de productiecyclus van een melkkoe heeft een sterk positief effect op de bedrijfsresultaten van de melkveehouderij.

Droogstand naar lactatie

De transitie van droogstand naar afkalven brengt verschillende problemen voor de melkkoe met zich mee. Gedurende minstens acht uur zal het dier niets eten of drinken, waarbij het veel vocht verliest. Maar door de start van de melkproductie stijgt de behoefte aan calcium sterk en de koe kan maar moeilijk voorzien in haar energiebehoefte voor de melkproductie. De combinatie van een laag calciumgehalte in het bloed met een negatieve energiebalans kan leiden tot een slecht begin van de lactatieperiode.

Lees verder over de transitie naar lactatie

Kalveropfok

Een succesvolle kalveropfok is gebaseerd op optimale voeding en een perfect systeem voor gezondheidsmanagement. Het doel is een betere gezondheid en een maximale groei. Als de opfok goed verloopt, is de leeftijd bij eerste afkalving 22-23 maanden, met een lichaamsgewicht van 600-650 kg.

Lees verder over kalveropfok

Van kalveropfok tot melkkoe

  • Elke gram extra dagelijkse groei vóór het spenen resulteert in een extra productie van 4 liter melk tijdens de eerste lactatie.
  • Circa 30% van de kalveren krijgt biest van onvoldoende kwaliteit, waardoor de weerstand en groei onder druk komen te staan
  • Melkkoeien moeten bij het afkalven een lichaamsconditiescore van 3 tot 3,5 hebben
  • Wanneer melkkoeien bij het afkalven van de kudde worden gescheiden, neemt de stress toe en wordt het risico op melkziekte groter
  • Voor elke melkkoe in een kudde die klinische melkziekte ontwikkelt, zijn er minstens vier andere dieren met subklinische melkziekte

Vragen over melkveehouderij?

Vraag onze experts

Oplossingen van Farm-O-San