Een succesvol kalveropfokprogramma is de basis

Jongvee opfokken

Een succesvolle kalveropfok verbetert de gezondheidsstatus, verlaagt de de sterfte vóór het spenen en zorgt ervoor dat een vaars binnen twee jaar voor het eerst afkalft. Ziektes en aandoeningen zoals diarree kunnen het kalf fataal worden.TTegenvallers in de kalveropfok hebben hun weerslag op de in de uiteindelijke melkproductie. De groei in de eerste zestig levensdagen bepaalt het toekomstige productiepotentieel van een melkkoe. Een trage groei tijdens de eerste zestig dagen kan niet meer worden gecompenseerd door de groei in een latere fase te versnellen. Daarom is een succesvol kalveropfokprogramma onmisbaar voor een winstgevende toekomst.

Biestkwaliteit

Meer dan 50% van de eerste biest is van onvoldoende kwaliteit, veroorzaakt door natuurlijke variatie en suboptimale voeding in de droogstand. Kalveren worden geboren zonder maternale immuniteit. Het is voor het kalf cruciaal dat direct na de geboorte 4 liter biest van goede kwaliteit wordt verstrekt. Het kalf heeft hoogwaardige biest nodig om immuniteit op te bouwen, gezond te blijven en goed te groeien. De biestkwaliteit moet gemeten worden en biestprotocollen opgevolgd.

Lees meer over biestkwaliteit

Luchtwegaandoeningen

Luchtwegaandoeningen zijn de op één na belangrijkste doodsoorzaak bij jonge kalveren. Ongeveer 20 tot 25% van het melkvee heeft in het eerste levensjaar luchtwegaandoeningen gehad. Luchtwegaandoeningen kunnen permanente schade aan de longen toebrengen, waardoor de groei en de latere productiviteit negatief worden beïnvloed.

Lees meer over luchtwegaandoeningen

Diarree

Diarree is de oorzaak van meer dan de helft van de sterfgevallen bij jonge kalveren. Daarnaast leidt kalverdiarree tot trage groei, lage productiviteit en extra werk voor de veehouder. Voorkomen is beter dan genezen. Gelukkig kan er veel worden gedaan om problemen met diarree op een melkveebedrijf te voorkomen.

Meer informatie over diarree

Vragen over kalveropfok?

Vraag onze experts