De kwaliteit van vleeskalveren bij aankomst op het bedrijf loopt vaak sterk uiteen

Vleeskalveren

De herkomst van vleeskalveren is vaak niet bekend wanneer ze op het vleesveebedrijf aankomen. Doordat de kalveren van verschillende bedrijven afkomstig zijn, hebben ze een verschillende immuunstatus. Na de stress van het transport en het bijeenbrengen met andere dieren moet veel aandacht worden besteed aan de gezondheid van de luchtwegen. De weerstand van de vleeskalveren bij aankomst hangt sterk samen met de hoeveelheid biest die ze hebben gekregen voordat ze op het vleesveebedrijf zijn aangekomen. De kalverhouder heeft hier zelf weinig invloed op.

Startkalveren

Koop stierkalveren en streef daarbij naar geringe verschillen in gewicht en leeftijd. Controleer elk kalf op afwijkingen bij de navelstreng, navelontstekingen en botbreuken. Zorg ervoor dat de kalveren in schone en droge stallen gehuisvest worden. Rehydrateer de kalveren direct na aankomst met een elektrolytenmix. Geef de kalveren een gezonde start door ze de eerste drie tot vijf dagen na aankomst een vitaminesupplement te verstrekken.

Luchtwegaandoeningen

Binnen een groep vleeskalveren loopt de maternale immuniteit sterk uiteen, maar het immuniteitsniveau daalt vaak bij een leeftijd van vier tot acht weken. Een goede gezondheid van de luchtwegen is belangrijk om een goede longfunctie te behouden, waardoor de vleeskalveren ook in latere levensfasen goed kunnen groeien en productief zijn.

Lees meer over luchtwegaandoeningen

Diarree

Veel vleeskalveren zijn bij aankomst al besmet met ziekteverwekkers die kalverdiarree veroorzaken. Vaak leidt dit binnen enkele dagen na aankomst tot een uitbraak van diarree.

Lees meer over diarree

Vragen over kalveropfok?

Vraag onze experts

Oplossingen van Farm-O-San