Opgelucht ademhalen

Luchtwegaandoeningen bij runderen

De gezondheid van de luchtwegen van vleeskalveren kan worden beïnvloed door een combinatie van factoren, zoals huisvesting, klimaat en zaken die negatieve gevolgen hebben voor de immuniteit van het kalf. Om de winstgevendheid van het bedrijf te bevorderen, is het belangrijk dat er voldoende aandacht besteed wordt aan de gezondheid van de luchtwegen van de kalveren.

Oplossen van luchtwegaandoeningen vereist een systematische aanpak

Vanaf de aankomst van vleeskalveren tot en met het eind van de productiecyclus moet de gezondheid van de luchtwegen onder controle worden gehouden. Besteed aandacht aan alle aspecten van de gezondheid van de veestapel.

 • Klimaat

  Klimaat

  Een goede klimaatbeheersing is een belangrijke successfactor:

  - Zorg voor een schone en droge omgeving.
  - Vermijd schommelingen in de temperatuur en de luchtvochtigheid zo veel mogelijk.
  - Als er grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur worden verwacht, moeten de kalveren worden geschoren. Hierdoor blijft de transpiratie beperkt, zodat de kalveren niet nat zijn wanneer de temperatuur gaat dalen.
  - Er moet worden geventileerd met zes luchtverversingen per uur en de inkomende lucht moet schoon zijn.
  - Kalveren moeten voldoende ruimte hebben met minimaal 10 m³ lucht per kalf van 90 kg.

 • Huisvesting

  Huisvesting

  Goede huisvesting helpt luchtwegaandoeningen te voorkomen:

  - Zet het kalf direct na de geboorte apart van de koei. Huisvest de kalveren apart van de koeien.
  - In geval van groepshuisvesting, vermijd dan een leeftijdsverschil van meer dan acht weken binnen een groep.
  - Voorkom overbezetting.

 • Vermijd stressvolle situaties

  Vermijd stressvolle situaties

  Stressvolle situaties verlagen de immuniteit. Vermijd daarom stressvolle situaties zo veel mogelijk:

  - Speen de kalveren geleidelijk en vermijd plotselinge veranderingen in het rantsoen.
  - Zorg dat alle dieren voldoende ruimte hebben aan het voerhek.
  - Voorkom meerdere stressmomenten tegelijkertijd. Bijvoorbeeld kalveren niet onthoornen terwijl ze worden gespeend.

   

 • Vaccinatie

  Vaccinatie

  Raadpleeg een dierenarts voor een inentingsprogramma.

Wat te doen bij ademhalingsmoeilijkheden?

Er zijn verschillende manieren om de gezondheid van de luchtwegen bij jonge kalveren te verbeteren.

Download het protocol voor gezonde luchtwegen bij kalveren

Protocol downloaden

Vroeg herkennen van kalveren die extra ondersteuning nodig hebben.

Hoest treedt vaak op in bepaalde periodes, bijvoorbeeld direct na aankomst van het kalf. Gebruik een product als Farm-O-San Pulmosure LD. Het bevordert de afscheiding van slijm, waardoor het kalf de luchtwegen beter kan vrijmaken

Het kalf begint te hoesten.

Indien een kalf ondanks alle voorzorgsmaatregelen begint te hoesten of een loopneus krijgt, moet er direct bij het eerste kuchje actie worden ondernomen. Farm-O-San Pulmosure kan verlichting geven. Geef Farm-O-San Pulmosure aan alle dieren in de groep. Regelmatige controle en observatie van de kalveren geeft signalen over de gezondheid van de dieren. Als een kalf een temperatuur van 39,5 °C of hoger heeft is het zinvol de dierenarts in te schakelen.

Vragen over luchtwegen?

Vraag onze experts