Verhoog de eiproductie door de gezondheid van uw leghennen te verbeteren

Leghennen

Belangrijke parameters bij het houden van leghennen zijn sterfte (hoort minder dan 10% te zijn), eiproductie, eikwaliteit en voerefficiëntie.

Eischaalkwaliteit

De kwaliteit van de eischalen heeft directe gevolgen voor de eiproductie, de hygiëne en de gezondheidsstatus van consumptie-eieren. De vorming van eischalen bij leghennen wordt beïnvloed door leeftijd, voedselinname en omgevingsfactoren.

Meer informatie over eischaalkwaliteit

Leververvetting

Leververvetting ontstaat als de energieopname niet aansluit op de energiebehoefte. Leververvetting kan leiden tot een geringere eiproductie of eimassa en een hogere sterfte. Vaak ontstaat leververvetting op twee economisch belangrijke momenten tijdens de legcyclus.

Meer informatie over leververvetting

Vragen over leghennen?

Vraag onze experts

Oplossingen van Farm-O-San