Efficiënte opfok van vleeskuikens is essentieel voor een succesvol vleeskuikenbedrijf

Vleeskuikens

Optimale productie van vleeskuikens is alleen mogelijk als het klimaat, de voeropname, de voederconversie, de waterkwaliteit en de gezondheid van het maag-darmstelsel en de luchtwegen allemaal optimaal zijn.

Hoge temperaturen

Als de temperatuur in de vleeskuikenstal oploopt, vooral in combinatie met hoge luchtvochtigheid, hebben vleeskuikens moeite hun lichaamstemperatuur onder controle te houden. In tegenstelling tot zoogdieren kunnen vogels niet zweten. Meestal proberen ze hun lichaamstemperatuur te regelen door te hijgen. Hijgen heeft gevolgen voor het metabolisme van vleeskuikens. Het leidt tot een lagere productie en productiviteit en uiteindelijk tot sterfte.

Meer informatie over hoge temperaturen

Vragen over vleeskuikens?

Vraag onze experts

Oplossingen van Farm-O-San