Disclaimer

Farm-O-San is een merk van Trouw Nutrition.

Farmosan.com, farmosan.eu en bijbehorende landenpagina’s van Farmosan zijn uitsluitend bestemd voor gebruik binnen de Europese Unie.

Hoewel Trouw Nutrition naar beste vermogen probeert de inhoud van deze website zo actueel en correct mogelijk te houden, geeft Trouw Nutrition geen enkele garantie of toezegging ten aanzien van het gebruik, de geldigheid, de correctheid, de betrouwbaarheid of de gevolgen van het gebruiken of op andere wijze volgen van de informatie of gegevens op deze website of op andere websites waarnaar vanuit deze website wordt verwezen. In geen enkel geval kan Trouw Nutrition aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere of indirecte schade, gevolgschade of welke vorm van schade dan ook die het gevolg is van een verlies van gebruiksmogelijkheid, gegevens of winst, zij het ten gevolge van een contractuele handeling, nalatigheid of een andere vorm van onrechtmatige daad, die zich voordoet als gevolg van of in samenhang met het gebruik van de informatie of gegevens op deze website of op andere websites waarnaar vanuit deze website wordt verwezen.